Business
Intelligence

Databasdesign, rådgivning & kursverksamhet för bättre lönsamhet

Vi gör andra
till experter i
Excel

Visst kan vi hålla Excelkurser sådär i allmänhet. Men vår styrka ligger främst i förmågan att anpassa utbildningen till varje enskild deltagare och företag.

Oavsett om du aldrig sett ett Excelark tidigare eller har flera års erfarenhet, hittar vi nivån som får dig att arbeta smartare och mer effektivt.

Vi hjälper våra kunder att jobba smartare

Våra kunder finns inom många olika branscher, tex försäkring, bank & finans, värme & kraftproduktion, distribution och byggnation.

Ett komplett affärssystem baserat på relationsdatabasen Microsoft Access för att hantera försäkringskoncept med tillhörande kundstock. Systemet har bl. a. logik för dynamisk definiering av nya försäkringar, flexibel prissättning, fakturering, Autogiro, hantering av betalfiler från BGC, avräkning mot försäkringsgivare, automatisk loggning av vem som gör vad i systemet mm. Systemet har integrering mot Outlook, för kontakt med kunderna, och Excel för statistikrapporter.

Ett Excelbaserat system för lagerhantering som är mycket driftsäkert och lättanvänt. Systemet är uppdelat i olika Excelfiler för lagerplock, inventering, inköp, lagersammanställning och lageranalys, vilket gör att flera användare kan använda systemet samtidigt. Systemet är byggt med tanke på att det ska vara enkelt att uppdatera enskilda delar med ny funktionalitet utan driftavbrott.

Ett Microsoft Access system för att hålla koll på vad som hyrs ut och till vem, när och till vilket pris. Logik för mycket flexibel prissättning med möjlighet för populära bakrabatter för hantverkare.

Ett dynamiskt analys- och beslutsverktyg i Excel som används för att redovisa den optimala produktionsmixen i Stockholms fjärrvärmenät baserat på ett dataunderlag på 1 miljon datapunkter. Verktyget genererar också underlag till ekonomisk och miljömässig avräkning mellan fjärrvärmebolagen i Stockholm. Den stora mängd data i detta projekt innebar att stort fokus