Excelmallar

En proffsig konstruerad mall gör ert arbetet både enklare och roligare. Är det så att några arbetsmoment dessutom kan automatiseras så finns det ännu mer att vinna. Här nedan finns filer som du fritt kan ladda ner.

Projektplanering

Projektplanering är ett Gantt-verktyg där ni kan redovisa er planering grafiskt i ett Gantt-diagram. Verktyget innehåller VBA-kod som måste aktiveras för att det ska fungera. Excel-filen ligger i en komprimerad mapp och behövs packas upp.