Exceltips

De flesta som jag mötet tycker att Excel är lätt och intuitivt att arbeta med. Jag håller naturligtvis med. Det är faktiskt så lätt att många rusar iväg börjar sammanställa sina data, göra beräkningar och diagram utan att riktigt se målbilden men fram för allt utan att veta vilken alla Excels lösningsmetoder som ger bäst resultat. Ta därför hjälp av någon som verkligen kan Excel.

Kortkommando för
formatering

Jag föredrar att öppna dialogrutan Formatera celler med kortkommandot [Ctrl]+[1] för att därefter göra alla formatändringar vid ett och samma tillfälle. Excel har också många kortkommandon olika specifika format.

Fetstil
[Ctrl]+ [F]
Kursiv stil
[Ctrl]+ [K]
Understruken stil
[Ctrl]+[U] 
Genomstruken stil
[Ctrl]+[5]   (Minustecken)
Decimaltalsformat med två decimaler och tusentalsavg.
[Ctrl]+ [Skift]+[1]
Datumformat DD-MMM-ÅÅ
[Ctrl]+ [Skift]+[3] (#)
Tidsformat tt:mm
[Ctrl]+[3]
Valutaformat med två decimaler
[Ctrl]+ [Skift]+[4]
Procentformat utan decimaler
[Ctrl]+[Skift]+[5]  (%)
Yttre kantlinje runt markering.
[Ctrl]+[Skift]+[6]
Kopiera markering
[Ctrl]+[Skift]+[1]
Dölj markerade rader
[Ctrl]+ [9]
Ta fram markerade rader
[Ctrl]+ [Skift]+[9]
Infoga cell/er, kolumn/er eller rad/er
[Ctrl]+[+]  (Plustecken)
Ta bort cell/er, kolumn/er eller rad/er
[Ctrl]+[-]   (Minustecken)
Klipp ut markering
[Ctrl]+[X]
Kopiera markering
[Ctrl]+[C]
Klistra in urklipp
[Ctrl]+[V]
Klistra in ett definierat namn i en formel Öppnar dialogrutan Klistra in namn
[F3]
Kopierar värdet från cell ovanför aktiv cell
[Ctrl]+[Skift]+[2]
Bekräfta inmatning
[Enter]
Fyll markerade celler med aktuell inmatning
[Ctrl]+[Enter]
Mata in formel som matrisformel
[Ctrl]+[Skift]+[Enter]
Avbryt inmatning

[Esc]

Manuell radbrytning i celler
[Alt]+[Enter]
Ångra [Ctrl]+[Z]
Upprepa den senaste åtgärden [Ctrl]+[Y]
Redigera cellen och placera insättningspunkten i slutet av raden [F2]
Redigera en cellkommentar [Skift]+[F2]
Vid formelredigering ändras cellreferenser mellan relativa, absoluta & blandade referenser [F4]
Infoga datum [Ctrl]+[Skift]+[;]
Infoga tid [Ctrl]+[Skift]+[:]

Kortkommando för
redigering