Kurser

Atop utbildar oavsett kunskapsnivå. Kurserna anpassas alltid efter varje grupps behov och förutsättningar. Inledningsvis räcker det oftast med en kursdag. Utbildningarna äger rum hos Atop, i Stockholm city eller hos kund om så önskas.

1

Nivå 1 - Grund

Målgruppen är nybörjare och självlärda som vill börja från grunden. Vi fokuserar vi på att alla ska känna sig trygga med Excel och förstå de grundläggande funktionerna i programmet och hur du kan jobba effektivt med Excel som verktyg.

Lärdommar - det här tar du med dig

 • Teoretisk genomgång med praktiska övningar
 • Övergripande bild av vad programmet kan göra och vilka fördelar som finns
 • Datahantering, redigering, diagram, formatering
 • Ta kommandot över hur tal, datum, tid och text presenteras
 • Kopiera och flytta data och alla trix du behöver veta för att göra det säkert
 • Skriva formler som beräknar totaler, andelar och rabatter
 • Skapa och presentera siffror i tydliga diagram
 • Skapa och arbeta med listor, t.ex. sortera, filtrera och funktioner för listor
 • Skriva ut listor med rubriker på varje sida, sidnumrering mm
2

Nivå 2 - Fortsättning

Målgruppen är vana Excelanvändare som har jobbat en hel del i programmet, t.ex. med analyser. Deltagarna har goda grundkunskaper och vill ha ytterligare insyn i vilka funktioner som finns och hur de används. Vi hanterar alternativa arbetsmetoder, kortkommandon och förklarar varför en viss metod är att föredra. Efter kursen ska deltagarna kunna jobba mer resultatorienterat, snabbare och effektivare.

Lärdommar - det här tar du med dig

 • Teoretisk genomgång med praktiska övningar
 • Egna talformat (t.ex. volymenheten kvadratmeter eller ekonomienheten kilokronor (tkr)
 • Analys av stora datamängder, filtrering, diagram
 • Använda effektiva metoder för att ”städa” och sammanställa data
 • Använda kalkylbladsfunktioner som letar upp, väljer och beräknar värden utifrån era villkor
 • Skydda era affärskalkyler
 • Räkna baklänges (önskat resultat vet vi med inte vilken försäljning som krävs för att nå dit)
 • Analysera data med pivottabeller
3

Nivå 3 - Tillämpning

Målgruppen är avancerade Excelanvändare. Tillsammans bygger vi färdiga gränssnitt och tre till fyra analysapplikationer, s.k. dashboards. Vi tillämpar kunskaperna från både nivå ett och två när kursinstruktören steg för steg bygger analysapplikationerna tillsammans med eleverna. Kursen är unik då den visar de speciella trixen för att data ska bli överskådligt, analyserbart och lättanvänt för beslutsfattare.

Lärdommar - det här tar du med dig

 • Bygga analysverktyg (Dashboard)
 • Kombinera flera pivottabeller och pivotdiagram
 • Göra urval med hjälp av utsnitt
 • Göra specialinställningar i pivottabell, pivotdiagram och utsnitt
 • Kombinera kalkylbladsfunktioner med pivottabell
 • Skydd av analysverktygets layout
4

Nivå 4 - Automatisering

Målgruppen är avancerade Excelanvändare som vill lära sig programmering och automatisering. Vi fördjupar oss i hur kodspråket VBA (Visual Basic for Application), vanligen kallat makro, fungerar. Deltagarna har koll på innehållet under nivåerna ett till tre.

Lärdommar - det här tar du med dig

 • Förståelse för hur man använder inspelningsfunktionen i Excel och hur ni modifierar inspelad kod så att den blir generell
 • Kombinera flera olika makron
 • Förstå Excels objektmodell
 • Skapa egna dialogrutor till Excelanvändaren
 • Skapa egna kalkylbladsfunktioner
 • Felhantering – hur man hanterar fel