Om oss

Om Atop
Consulting

Atop Consulting AB erbjuder unika kostnadseffektiva lösningar inom Business Intelligence. Vi jobbar bl.a. med Excel och Access, samt VBA som är automatiseringsdelen i programmen. Inom de två affärsområdena konsultverksamhet och utbildning hjälper vi våra kunder att identifiera, analysera, sortera och förstå datamängder i alla storlekar för att få kontroll på siffrorna. Så att allt hänger ihop och delarna blir till en helhet. För oss är det viktigt att förstå affären på djupet. Då kan vi leverera värde och tillsammans skapa lönsamhet i din affär.

Lyhördhet

Vi är experter på det som inte alltid syns eller kommer till sin rätt. För det finns alltid något där bakom som måste upp till ytan och hanteras. Annars blir det grus i maskineriet. Sammantaget leder vår insats till högre effektivitet, kvalitet och träffsäkerhet i beslutsarbetet.

Visionen är att göra det komplexa enkelt, begripligt och applicerbart.

Historia

Atop startades 2001 av Mats Beiming som sedan dess har fokuserat på Business Intelligence. Genom hans gedigna erfarenhet av relationsdatabaser, applikationsutveckling och datautbildningar är han en av Sveriges absolut främsta på området med fokus på Excel och Access, samt VBA som är automatiseringsdelen

Mats fokuserar dels på skräddarsydda utbildningar, dels på konsultinsatser, men även till stor del på att bygga företagsanpassade lösningar i utvecklingsprojekt. Inledningsvis hölls utbildningar exempelvis för Informator och AddSkills. Idag sker utbildningarna främst i egen regi. En gemensam nämnare i projekten är att kunderna vill ha hjälp med att effektivisera rutiner och säkerställa användarnas tillämpning av programvara på ett korrekt sätt. Det kan handla om att sammanställa stora mängder omvärldsdata (Nordea), automatisera uppdatering av komplexa Excelmallar (Euroclear) eller skapa en miljöavräkning (Stockholm Exergi).