Konsulttjänster

- Det här hjälper vi till med

Många personer i ledande ställning, kanske en VD eller CFO, är idag ofta under stark tidspress och upplever stora utmaningar med prognosarbete, att hantera programvaror samt tillhörande data korrekt för att i nästa steg kunna dra rätt slutsatser. Desto större datamängd, desto större risk att man mister kontrollen över kvalitén. I och med att man inte kan programmen tillräckligt bra blir det många gånger felaktigheter i både budgetar och analysarbete.

Ett genomsnittligt företag lägger också ned onödigt många timmar varje vecka på att få ordning och reda i ekonomin. Ofta saknas rätt information för att kunna fatta viktiga beslut. Inte sällan finner man direkta felaktigheter bland siffrorna, vilket leder till otrevliga dikeskörningar. Här kan Atop fungera som VD:s eller CFO:s högra hand och hjälpa till med statistikunderlag, analysarbete och hantering av mallar till medarbetarna. Vi hjälper till med övergången från maskinellt arbete till automatiserade processer. En investering som gör stor skillnad och ökad träffsäkerhet. Visionen är att göra det komplexa enkelt, begripligt och applicerbart.